Om

Emdal Arkitekter er prosjekteringsavdelinga i byggmesterfirmaet Ous & Emdal Bygg AS på Stranda, Sunnmøre. Firmaet vart starta i 1981 av Ingvar Emdal og Jens Peter Ous og har utvikla seg til eit solid firma med om lag 20 ansatte innafor byggevarehandel, snikkartjenester og bustadoppføring. Dei siste åra har firmaet satsa på eigedomsutvikling gjennom eige utbyggingsselskap. Gjennom prosjektering, montering og ferdigstilling av hus, hytter og eit leiligheitsbygg i massivtre har firmaet opparbeidd verdifull kompetanse innan lavenergibustader i massivtre. Emdal Arkitekter ønsker å bygge vidare på denne kunnskapen og bidra til å auke bruken av massivtre.

Emdal Arkitekter tilbyr arkitektjenester med energirådgivning for prosjekt frå konseptutvikling til ferdig bygg. For nye prosjekt kan vi utføre eit skisseprosjekt og sjå på muligheita for bruk av massivtre. Dersom prosjektet allereie er i eit skissestadie kan vi gjere ei vurdering om prosjektet eignar seg til bruk av massivtre. Vi kan også bidra vidare i prosessen med byggemelding, detaljprosjektering og oppfølging på byggeplass.

Emdal Arkitekter har opparbeidd ein katalog av hus- og hyttemodellar utvikla for bruk av massivtre. Vi tilbyr produksjonsklare teikningsett til salg for privatkundar og utbyggerar over heile landet. For prosjekt på Sunnmøre kan vi i tillegg tilby montering og ferdigstilling av prosjektet.

/

Emdal Architects is the department of design at the construction company Ous & Emdal Bygg AS in Stranda, Norway. The company dates back to 1981 and has 20 employes. In recent years the company has gained valuable skills through design and construction of low energy residential projects using CLT - Cross Laminated Timber. Emdal Architects seek to continue developing the knowledge and contribute to an increased use of CLT. Emdal Architects offer design services with energy consulting for projects in Norway. Emdal Architects has developed a catalogue of model homes designed for using CLT. We offer production ready drawings for sale to clients and contractors in Norway. 

 

Linda Emdal

Sivilarkitekt MNAL med Master i Arkitektur frå NTNU og ETSA Barcelona. Vekslar mellom å bu i Ålesund og Vancouver.
/
Norwegian architect with MSc Architecture from NTNU, Norway and ETSA Barcelona. Transitions between living in Ålesund and Vancouver.

+47 91544039 / +1 778 985 7405

 

Vegar Emdal

Ingeniør med Bachelor i Bygg frå NTNU. ENOVA-godkjent energirådgiver. Bur på Stranda der han klatrar i fjell.
/
Norwegian engineer with BSc Engineering from NTNU, Norway. Lives in Stranda, Norway where he climbs mountains.

+47 91580368

Håvar Emdal

Tømrer med Teknisk Fagskole. Prosjektleder og monteringsleder massivtre. Bur på Stranda og driv med tredreiing.
/
Carpenter with Technical Vocational School. Project manager and CLT assembly leader. Lives in Stranda, Norway and likes woodturning.

+47 91113519

Har du eit prosjekt på gang og ønsker meir informasjon om massivtre og kva løysingar vi kan tilby?  Ynskjer du eit tilbod på eit skisseprosjekt eller ein teikningspakke frå katalogen vår? Ta kontakt for ein uforpliktande prat!
/
Do you have a potential project and wish to learn more about CLT and the solutions we offer? Would you like an offer for a sketch project or drafts from our catalogue? Please contact us for a chat!